Home Uncategorized TianChi Washing machine by Charles Jones and Ben Yu Wenhou